T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gösterge Sorumlularımız

Güncelleme Tarihi: 30/12/2019

                                                         

               AKSARAY GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ

GÖSTERGE KARTLARI

GÖSTERGE SORUMLULARI

VERİ TOPLAMA PERİYODU

DÖF Sonuçlandırma Oranı

YUNUS YALÇIN

AYLIK

GBAD01 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı

GBAD02 Eksiksiz Doldurulan Beyaz Kod Olay Formu Oranı

GBAD03 Eksiksiz Doldurulan Pembe Kod Olay Formu Oranı

GBAD04 Mavi Kodda Olay Yerine Ortalama Ulaşma Süresi

YUNUS YALÇIN

AYLIK

GBEY01 Personelin Eğitimlere Katılma Oranı

GBEY02 Planlanan Eğitimlerin Gerçekleştirilme Oranı

YUNUS YALÇIN

AYLIK

GBHD01 Hasta Memnuniyet Oranı

YUNUS YALÇIN

AYLIK

GBSÇ01 Çalışan Memnuniyet Oranı

GBSÇ02 Çalışanlara Yönelik Şiddet Olay Sayısı

YUNUS YALÇIN

ALTI AYLIK

AYLIK

GBSÇ03 Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Oranı

GBSÇ04 Kesici/Delici Alet Yaralanma Oranı

GBSÇ05 Personel Devir Hızı

GBSÇ06 Mesleki Eğitimine Uygun Bölümde Çalışmayan Personel Oranı

GBSÇ07

Opsiyonel

Çalışanlara yönelik Sağlık Taramalarının Tamamlanma Oranı

GBSÇ08 Hemşire Bölüm Değiştirme Oranı

 

YUNUS YALÇIN

 

 

 

OLAY GERÇEKLEŞTIĞINDE

OLAY GERÇEKLEŞTIĞINDE

3 AYLIK

YILLIK

AYLIK

GBHB01 Düşen Hasta Oranı

 

YUNUS YALÇIN

OLAY GERÇEKLEŞTIĞINDE

AYLIK

GBİY01 İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı

YUNUS YALÇIN

AYLIK

GBEN01 El Hijyeni Uyumu

 

 

AYLIK

 

 

 

 

 

GBRG02 Tekrarlayan Çekim Sayısı

YUNUS YALÇIN

AYLIK

 

GBAS01 Acil Servise Yeniden Başvuru Oranı

GBAS02 Acil Serviste Ortalama Müşahede Süresi

GBAS03 Konsültan Hekimin Acil Servise Ulaşma Süresi

GBAS04 Hasta Sevk Oranı

YUNUS YALÇIN

AYLIK

AYLIK

AYLIK

AYLIK

 

GBBL01 Klinik Laboratuvar Testlerinde Reddedilen Numune Oranı

GBBL02 Kaybolan Numune Oranı

GBBL03 İç Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GBBL04 Dış Kalite Kontrol Çalışmalarında Uygunsuzluk Sayısı

GBBL05 Zamanında Verilmeyen Sonuç Oranı

YUNUS YALÇIN

AYLIK

 

 

GBBY01

Teknik Birimin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Arızalarına

Ortalama Müdahale Süresi

GBBY02 HBYS’nin Devre Dışı Kaldığı Süre

YUNUS YALÇIN

AYLIK

GBTA01 Eksiksiz Hasta Dosyası Oranı

YUNUS YALÇIN

AYLIK

ACIKLAMA: KLİNİK GÖSTERGELER KLINIK IYILEŞTIRME KOMISYONUNUN SORUMLULUĞUNDADIR.

GÖREV VE YETKİ ALANLARI

1.Ölçülmesi gereken göstergeleri belirlemek

2.Göstergelerin bakanlığın belirlediği formatta hazırlanmasına yönelik HBYS ile çalışmalar yapmak,verilerin doğruluğunun sağlanmasına yönelik birim kalite sorumluları ile görüşmek.

3.Belirlenen hedef değerlere ulaşmak için ilgili tüm çalışanlar ile iletişime geçmek.

4.Yönetimi gösterge sonuçlarından haberdar etmek.

5.Gösterge sonuçlarını değerlendirmek ve gerektiğinde ilgili birimler ile toplantılar planlamak ve sonuçları birimler ile paylaşmak.

                                                                                                   BAŞHEKİM V.

                                                                                      OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN