T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Temizlik Kontrol Komitesi Ve Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 30/12/2019

TEMİZLİKKOMİTESİ ve GÖREV TANIMLARI

 

GÖREVİ

İMZA

GÖREV TANIMI

OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN

Başhekim V.

 

 

 

 

-Temizlik yapılırken tuvaletlerin ,banyoların ,enfekte ve steril bölümlerin ayrı ve kendi koşullarına göre temizliklerinin yapılmasını sağlamak ve kontrol etmek.

-Tuvaletlerin ve zeminlerin dezenfektan maddelerle genel temizliklerini yaptırır ve kontrol eder.

-Birimlerin temizlik sorumlularının ait oldukları birimlerde bir çizelgede belirtilerek görünecek şekilde asılmasını sağlar.

-Birimlerin temizlik kontrollerini aylık olarak kalite birimine gönderir.

-Kokuların önlenmesi,çöplerin fenni şekilde yok edilmesi,haşaratın öldürülmesi gibi işlerin yürütülmesini sağlar.

-Kurumun Yakılabilecek artıklarının ayrı toplanması sağlanır.

-Yiyecek gibi artıklar uygun kapalı kaplarda ve yerlerde toplanmasını sağlar.Bunların konulduğu kap ve yerler muntazam olarak dezenfektan ve insektisidlerle ilaçlanmasını sağlar ve kontrol eder.

-Hastane yemekhanesinin taban ve duvarlarının ,hijyenik şartlarda yıkanmasını sağlar ve dezenfekte edilip edilmediğinin kontrolünü yapar.

-Düzenli aralıklarla toplanarak durum değerlendirmesi yapar ve gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatarak takibini yapar.

Murat AKPINAR( İdari ve Mali İşler Müdürü

 

Yunus YALÇIN(Kalite Direktörü )

 

Zuhal Bozkurt(Enfeksiyon Hemşiresi)

-

.

-

 

Tuğba Eroğlu (Atık yönetimi sorumlusu)

-

 

Ayten YILDIZ (Dahiliye birimi sorumlusu)

-

Esma Güzyurdu (Röntgen birimi sorumlusu)

-

-

 

Ayşegül Bük(Laboratuvar birimi sorumlusu)

 

Elif AKAR (Poliklinikler birim sorumlusu)

-

 

Yunus YALÇIN (Acil servis birim sorumlusu)

 

 

                                                                                                                                          


   
                                                                                                   
                                                       
,
                                                                                                   
BAŞHEKİM V.

                                                                                      OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN