T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kuruluşun Genel Tanımı

Güncelleme Tarihi: 15/02/2019

KURULUŞUN GENEL TANIMI

a) Görevleri:

     Aksaray Gülağaç İlçe Hastanesi'nde çeşitli hizmetlerin uygulama esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve modern çağın icaplarına ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, kaliteli, ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamaktır. Her türlü acil vak'a ile yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bünyesinde mevcut uzmanlık dallarıyla ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan ve yatarak hasta muayene ve tedavilerinin yapıldığı yataklı sağlık kurumudur.

     Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmelik çerçevesinde Hastanemiz, Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durumlarını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri kurumdur.

     Bünyesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri, acil, ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene ve tedavi hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini bütünleştiren, görev yapan tabiplerin hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastaların stabilize edilerek uygun bir şekilde şevkinin sağlandığı sağlık kurumudur.

1-            TETKİK VE TEDAVİ HİZMETLERİ

2-            ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

3-           EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİ

4-            GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ(RÖNTGEN)

5-            DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARIYLA KOORDİNASYON

b) Teşkilat Yapısı:

     İlçemiz Devlet Hastanesi 2004 yılında 30 yataklı olarak hizmete açılmıştır. Şuan 10 yataklı El statüsünde hizmet vermektedir. Açılışından bu güne, 24 saat açık acil servis hizmeti ve mesai içinde, Acil Servis, Dâhiliye Polikliniği, Diş Polikliniği, Laboratuvar, Solunum Fonksiyon Testi ve Röntgen hizmeti vermektedir.