T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Sosyal Hizmet Birimi Sorumluları ve Sorumlulukları

Güncelleme Tarihi: 13/02/2020

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
BİRİMİ: Sosyal Hizmet Birimi

GÖREV ADI: Sosyal Hizmet Uzmanı

BİRİM SORUMLUSU: YUNUS YALÇIN

AMİR VE ÜST AMİR: UZM.DR.DENİZ CEYLAN

GÖREV DEVRİ: Sosyal Hizmet Görevlisi


GÖREVİN AMACI: Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen Bireyle, grupla, aileyle, toplumla sosyal hizmet ve sosyal hizmet araştırması yöntemlerinin kullanıldığı ve başvuru, İnceleme, müdahale, değerIendirme, uygulama, sonuçlandırma ve izleme aşamalarının gerçekleştirildiği tıbbi sosyal hizmetuygulamalarıdır.
TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR;

 • 1)Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hastaların sık görüldüğü acil, psikiyatri, onkoloji, fizik tedavi vb. klinikler-servisler ile diyaliz, çocuk İzlem merkezi vb. birimlerde tam veya kısmi zamanlı olarak çalışma yapılır.
 • Sosyal çalışmacılar, sosyal hizmet birim sorumlusunun onayı dışında başka bir birim ya da klinik- serviste görevlendirilemez.
 • Klinikte-serviste veya farklı hizmet birimlerinde, sosyal çalışmacıların mesleki çalışmalarını yürütmesi için gerekli koşullar, İlgili klinik-servis veya birim tarafından sağlanır.
 • Hastaneye başvuran ve tıbbi tedavi sürecinde sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar, hastanın hekimi tarafından birime havale edilir.
 • Sosyal hizmet müdahalesi kapsamında, gerektiğinde hastanede, hastanın ikametinde, işyerinde, okulunda veya sosyal ortamında sosyal inceleme yapılır.
 • İncelemeyi yapan sosyal çalışmacı, Ek-3 'deki Sosyal İnceleme Raporunu düzenler. Sosyal çalışmacı, bu raporun gerekli hallerde, ilgi kurum ve kuruluşlara bir üst yazı ekinde gönderilmesini sağlar. Raporun bir nüshası gizliliğe uygun olarak birimde muhafaza edilir ve bir nüshası hasta dosyasına konur. Hastane dışı kurumlardan hizmet talebi resmi yazı ile yapılır.
SOSYAL HİZMET BİRİMİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIYETKİLER:

 1. Hastaneye başvuran hastaların psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan, üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.
 2. Hastaneden hizmet alan, Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar, Engelli hastalar, Sağlık güvencesiz hastalar, Yoksul hastalar, Aile içi şiddet mağduru hastalar, ihmal ve istismara uğramış çocuk hastalar, Mülteci ve sığınmacı hastalar, İnsan ticareti mağduru hastalar, Yaşlı, dul ve yetim hastalar, 10. Kronik hastalar, Ruh sağlığı bozulmuş hastalar, Alkol ve madde bağımlısı hastalar, Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar İl dışından gelen hastalar, öncelikli olmak üzere tıbbi sosyal hizmete ihtiyaç duyan hastalar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.
 3. Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastaların uyumunu sağlamak için gerekli sosyal hizmet müdahalesinde bulunur.
  1. Afetlerde, gerekli sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.

    

 4. Tıbbi sosyal hizmetle ilgili konularda hastane personeline, hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler yapar.
 5. Mesleği ile ilgili kongre, sempozyum, eğitim vb. toplantılara katılır, mesleki projeler planlar ve uygular.

   

 6. Rapor ve kayıtları gizlilik ilkesine uygun olarak tutar.

   

 7. Tek sosyal çalışmacı olması halinde birim sorumlusunun görevlerini yerine getirir. 1) Birim sorumlusunca verilen diğer görevleri yerine getirir.
 1. Çalışmalarından birim sorumlusuna karşı sorumludur.
 2.  

   

SORUMLULUK VE UYUM:

Birim ve kişilere verilen yetki ile sorumluluk arasında uyum söz konusudur. Alınan eğitim ile yapılan iş mahiyet açısından örtüşmektedir.  HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN


  ONAYLAYAN


 Birim Sorumlusu

 ELİF AKAR


Kalite Yönetim Direktörü

YUNUS YALÇIN

 

    BAŞHEKİM

      İSMAİL CAN KENDİR