T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Risk Yönetim Ekibi

Güncelleme Tarihi: 30/12/2019

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ

RİSK YÖNETİMİ EKİBİ

 

 

                                                                      

GÖREVLİ

GÖREV TANIMLARI

OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN

Başhekim V.

Kurul Başkanı

 

Murat AKPINAR

 (İdari Mali İşler Müdürü)

 

Kurul Başkanı Yardımcısı

 

YUNUS YALÇIN

 (Hemşire)

Çalışan temsilcisi (Çalışanlarla ilgili tespit ettiği veya çalışanlar tarafından ona bildirilen olası riskleri kurula taşır.)

 

 

Elif BAĞ

(İş güvenliği Uzmanı)

-Risk yönetimi kapsamında riskler belirlemek ve analizlerini yapmak,belirlenen risklere yönelik önlemler alınmasına öncülük etmek. -Kurulun sekretaryalığını yapar.                                                                -Çalışanların eğitimi                                                    -Tanımlanan risklerin raporlanması                            -İlgili çalışanların görüşlerinin alınması

-Tanımlanan risklerin analizi ve risk düzeylerinin tespiti

-Risk analiz yöntemi

-Risk yönetimine yönelik Düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak ve takip etmek.

Şahin DÜZEN
(HAP birimi sorumlusu)

-Risk yönetimine yönelik çalışmalara katılmak, kendi çalışma alanına yönelik iyileştirmeleri takip etmek.

Şahin DÜZEN

(Destek eleman)

-Risk yönetimine yönelik çalışmalarda yapılması gerekenler hakkında görüş bildirerek yapılacak düzenlemelere destek olmak.

Tüm Birim Sorumluları

-Risk analizleri yapılırken iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak.

Yunus YALÇIN

(Kalite Direktörü)

-Risk yönetimi çalışmalarını takip etmek ve yapılacaklar hakkında görüşlerini ekiple baylaşmak.

 -Alanı ile ilgili  iyileştirme çalışmalarının takibi .*Risk analizleri en az yılda bir kez ve gerektiğinde revize edilmelidir.Risk yönetim ekibi (kurulu) çalışmalarında Kalite Yönetim Birimi 'nin koordinasyonunda ilgili tüm komitelerle entegre olarak çalışmalıdır.

*Risk yönetim çalışmalarında bölüm kalite sorumluları ile iş birliği yapar.                                                                                                           BAŞHEKİM V.

                                                                                              OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN