T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Mavi Kod Ekibi ve Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 30/12/2019

AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ

MAVİ KOD EKİBİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

· Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,

· Mavi kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri hazırlamak,

·  Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,

·  Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutmak,

·  Her vardiya için ekipleri ( CPR eğitimi almış en az bir hekim, bir sağlık çalışanı olmak üzere)

· belirlemek,  Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale setinin bulundurulmasını sağlamak,

·  Yapılan müdahale ile ilgili standarda uygun kayıtların tutulmasını sağlamak,

·  Acil müdahale setinin miad ve kritik stok seviyelerinin takip edilmesini sağlamak,

·  Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,

·  Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim vermek.
·  Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
· Mavi kod nöbet listesini hazırlayarak nöbet tutacak kişilere bilgi vermek(NOT:MAVİ KOD EKİBİ O GÜNKÜ ACİL SERVİS DR VE HEMŞİRELER GÖREVLİDİR)

GÖREVİ

GÖREVLİ

Başhekim V.

OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN

İdari ve Mali İşler Müdürü

MURAT AKPINAR

Acil Bakım Hizmetleri

DR.Mehmet Can Yürük

Kalite Direktörü

YUNUS YALÇIN                                                                                                                                        

               
                                                                                                        

                                                                     BAŞHEKİM V.

                                                             OP.UZM.DR DENİZ  CEYLAN