T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tesis Güvenliği Komitesi ve Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 30/12/2019

GÖREVLİ

GÖREV TANIMLARI

OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN

Başhekim V.

-Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesini ve takibini yapar.

Murat AKPINAR

(İdari Ve Mali Hzm.Müdürü)

-Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmalarını yapar.

-Tehlikeli maddelerin yönetiminden sorumludur.

Tuğba  Eroğlu

(Hemşire)

-Atık yönetimi çalışmalarını düzenler.

-Tehlikeli maddelerin yönetimi

Yunus YALÇIN

(Kalite Yön.Dir.)

-Hastane yönetimince oluşturulan komitenin, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini takipçisidir.Gerekli durumlarda Düzeltici-Önleyici faaliyetler başlatarak takibini yapmak.

Elif Bağ

(İş Güv.Uzmanı)

-Çalışan ve hasta güvenliğini tehdit eden her türlü tehlikeleri tespit ederek komitede görüşülmesini ve yapılacaklar hakkında görüş bildirmek.

Şahin Düzen
 (Hemşire)

(Acil D.ve Afet Yön.Sorumlusu)

-Acil durum ve afet yönetimi çalışmalarını sağlar.

Beren İnce\Mehmet Sırmalı

(Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu)

-Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılmasını sağlar.

      • Komite, düzenli aralıklarla, yılda en   az dört kez ve  gerektiğinde   toplanmalıdır.                                     
     • Komite, görev alanı ile   ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini   belirlemelidir.

 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                      
BAŞHEKİM V.

                                                                                          OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN