T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Komitesi ve Görev Tanımları

Güncelleme Tarihi: 30/12/2019

GÖREVLİ

GÖREV TANIMI

OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN

              Başhekim V.

-  Komite Başkanı

 

Murat AKPINAR

(İdari ve Mali İşler Müdürü)

-  Eğitim faaliyetlerinin yapılacağı eğitim salonunun düzenlenmesi ve eğitim için gerekli eğitim malzemelerinin temini.

-  Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri,Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitim faaliyetleri planlanması  ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi konusunda eğitim birimi ile koordineli çalışır.

Yunus YALÇIN

(Kalite Direktörü

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

-Sağlıkta Kalite Standartları ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir.

Şahin DÜZEN-Ayşe DAŞDEMİR

( hasta-çalışan güvenliği  hemşiresi.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hasta-çalışan güvenliği)belirlemelidir.

Ayten YILDIZ

(Eğitim Hemşiresi)

 

- Sağlıkta Kalite Standartları eğitimleri,Hizmet içi eğitimler, Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitim faaliyetleri planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

Esma Güzyurdu

(Röntgen Birimi Sorumlu Teknisyeni)

-  Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (çalışanlara yönelik) belirlemelidir.

Betül YANIK

(Eczacı)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (ilaç yönetimi)belirlemelidir.

Elif Bağ

(İş Sağlığı-Güvenliği Uzm.)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (çalışanlara yönelik)belirlemelidir.

Özlem Dağviren\Mehmet Sırmalı

(Bebek Dostu Hemşiresi)

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (hastalara yönelik)belirlemelidir.

Ayşegül Bük

(Laboratuver Birimi Sorumlu Teknisyeni

-Görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini (Çalışanlara yönelik)belirlemelidir.

                    EĞİTİM KOMİTESİ ve GÖREV TANIMLARI

        (YILDA EN AZ 3 AYDA BİR TOPLANARAK                  YAPILAN EĞİTİMLER DEĞERLENDİRİLİR.)

        •Komite, düzenli aralıklarla, yılda en az dört kez ve gerektiğinde toplanmalıdır.

         Komite Görev Alanı

         ( Sağlıkta kalite standartları eğitimleri,Hizmet içi eğitimler,Uyum eğitimleri,Hastalara yönelik eğitimleri)

          •Komite tarafından görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

                                                                                                                                                                                                                                                                    BAŞHEKİM V.

                                                     OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN