T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Ekibimiz Ve İyileştirme Komitesi

Güncelleme Tarihi: 14/02/2020

GÖREVLİ

GÖREVLERİ

OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN

Başhekim V.

Komite Başkanı

MURAT AKPINAR (İdari ve Mali İşler Müdürü)

a) Sağlık kuruluşunda gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarının Bakanlıkça yayımlanan “Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberleri” doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Sağlık olgusu bazında izlenen tüm klinik kalite göstergeleri ile ilgili veri kalitesini değerlendirmek, veri kalitesi ile ilgili gerekli düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

c) Klinik kalite göstergeleri ile ilgili Bakanlık tarafından gönderilen geri bildirim raporlarını (Klinik Kalite Karar Destek Sistemi-K3DS) ve HBYS’den elde edilen sonuçları karşılaştırarak gösterge bazında analizler yapmak.

d) Gösterge bazında hedeflere ulaşma düzeyini değerlendirmek, hedefe ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak.

e) Gösterge bazında belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

f) Kuruluşta izlenen her sağlık olgusu ile ilgili sonuçlar, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilmesi gereken iyileştirme faaliyetleri hakkında üçer aylık periyotlarda rapor oluşturmak.

Dr.Mehmet Can Yürük(ACİL Servis Sorumlusu

 

 

 

 

 

 

YUNUS YALÇIN
(Kalite Direktörü)

 

AYŞENUR YALÇIN

(Kalite Birim Çalışanı)

 

 

a) Klinik kalite iyileştirme komitesinin sekretaryasını yürütmek.

b) Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlamak.

c) USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek. d) Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet önerilerini üst yönetime raporlamak.

e) Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek


*Komite K3DS sistemindeki verilere göre ilgili branşların tüm hekimleri toplanarak değerlendirmeler yapılmaktadır.

*İlgili göstergelerin sonuçlarını değerlendirilerek 3 aylık dönemlerde yapılan düzenleme ve çalışmaların il sağlık müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

                                                                                                                                          


                                                                                                                
BAŞHEKİM V.

                                                                                                     

                                                                                                       OP.UZM.DR DENİZ CEYLAN